Tìm đại lý trong khu vực của bạnTrang chủ>>Tìm đại lý trong khu vực của bạn
BANGLADESH
Ông Abdul Halim
Điện thoại di động: 008801775730729
Thư điện tử: rtobd14@gmail.com
Địa chỉ: House #24, RD #28, lĩnh vực #14, Uttara, Dhaka 1230, Bangladesh


NIGERIA-TÂY PHI

Ông Chủ nhật Osungbadegun

Điện thoại di động: 08037162913, 08079641342

Thư điện tử: info@aquastratum.com

Công ty: Aqua Stratum Nigeria Ltd

Thêm: 2, Satola Street, bố trí Anfani, Ibadan.SW Nigeria

Communicate with Supplierxuanfu_ico
xuanfu_img

info@meticamachinery.com info@meticamachinery.com

sale@sutianpack.com sale@sutianpack.com

sales@sutianpack.com sales@sutianpack.com

sales@meticamachinery.com sales@meticamachinery.com

marketing@meticamachinery.com marketing@meticamachinery.com

+8618601688775 +8618601688775

+8615156083708 +8615156083708

+8617612156215 +8617612156215

+8613341778081 +8613341778081

+8615705599332 +8615705599332

+8618601688775 +8618601688775

+8615156083708 +8615156083708

+8617612156215 +8617612156215

+8613341778081 +8613341778081

+8615705599332 +8615705599332

+8618601688775 +8618601688775