Là một mật vụTrang chủ>>Là một mật vụ

người có thể là một mật vụ?


chúng tôi làm việc với một người có trình độ hoặc các công ty trong mỗi quốc gia hoặc khu vực, bất kỳ một trong những người có thể giữ cho các điều kiện dưới đây có thể là đại lý của chúng tôi:

  • trách nhiệm cao : bảo vệ công ty và thương hiệu uy tín (Metica máy móc) bằng cách cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng , Giữ cho các giao tiếp tốt với khách

  • chuyên nghiệp : giúp khách rèn giải pháp dự án và giải quyết vấn đề
  • sẵn sàng để tinh thần


những gì tôi có là một đại lý?

  • nhận được hỗ trợ từ Metica máy móc nhóm, chia sẻ thông tin, công nghệ, hình ảnh, video và vì vậy trên
  • nhận được thông tin liên hệ được đăng trên trang web Metica và nhận được địa phương khách tài nguyên từ máy móc Metica, làm việc với nhau để mở rộng các địa phương thị trường
  • chia sẻ kinh doanh margin với máy móc Metica


những gì tôi nên làm như là một Đại lý?

  • làm việc cùng nhau để mở rộng thị trường địa phương
  • tiếp tục các giao tiếp tốt để chia sẻ thông tin và sản phẩm
  • cung cấp tốt dịch vụ cho khách hàng để tạo ra và bảo vệ uy tín của máy móc Metica
  • giúp khách hàng để làm việc ra giải pháp dự án, cung cấp viện trợ công nghệ và giải quyết các vấn đề

Communicate with Supplierxuanfu_ico
xuanfu_img

info@meticamachinery.com info@meticamachinery.com

sale@sutianpack.com sale@sutianpack.com

sales@sutianpack.com sales@sutianpack.com

sales@meticamachinery.com sales@meticamachinery.com

marketing@meticamachinery.com marketing@meticamachinery.com

+8618601688775 +8618601688775

+8615156083708 +8615156083708

+8617612156215 +8617612156215

+8613341778081 +8613341778081

+8615705599332 +8615705599332

+8618601688775 +8618601688775

+8615156083708 +8615156083708

+8617612156215 +8617612156215

+8613341778081 +8613341778081

+8615705599332 +8615705599332

+8618601688775 +8618601688775